Rozwojowe plany multimodalnego przewozu w Polsce

Dalekosiężne plany transportu intermodalnego w najbliższych latach

Intermodalny transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród logistyków. Funkcjonuje on w taki sposób, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi metodami, ale całość odbywa się w sposób sprawny i wygodny dla użytkownika. Plany rozwojowe transportu intermodalnego w PolsceDynamiczny rozwój takiego transportu to jeden z ważniejszych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po liście, jaki został skierowany do uczestników organizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z głównych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie przed rokiem 2020 6-procentowego udziału tego transportu w ogólnym transporcie kolejowym. Szacuje się, że w chwili obecnej poziom ten wynosi niecałe pięć, jednak dynamiczny wzrost może dawać duże nadzieje na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. W chwili obecnej rynek tego transportu jest na stabilnym poziomie, ale jego rozwój cały czas trwa. Cały czas liderem jest PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, lecz Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas uzyskać większe udziały.

Aby jednak powyższe cele zostały osiągnięte potrzebne jest nie tylko zainteresowanie klientów, ale także odpowiedniej jakości techniczna infrastruktura. Z tego też powodu w planowanych pracach na najbliższe lata zostało umieszczonych sporo inwestycji wiążących się z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, który przyjęty został w ubiegłym roku we wrześniu, przez najbliższe siedem lat jest w planach przeznaczenie blisko siedemdziesiąt miliardów złotych, z czego około dwóch trzecich będzie otrzymane ze środków unijnych. To na ten rok właśnie jest w planach zakończenie prac związanych z zabudową najważniejszych fragmentów kolejowych szlaków, przez co powstać powinna spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Dodatkowo sporo środków ma być przeznaczonych na wyposażenie i budowę centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Jest również w planach obniżenie opłat za korzystanie z sieci kolejowej dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po realizacji niezbędnych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.