Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie będzie miał żadnych szans na rozwój, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe lecz i pociągowe. Jak na razie kolejowa infrastruktura pozostawia naprawdę sporo do życzenia, szczególnie na terenie portów jeszcze pozostało sporo do wykonania w tych obszarach. Jeżeli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku dużo korzystniej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. Na samym początku bieżącego roku oddano do użytku linię 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Oprócz tego w trakcie budowania jest kolejny tor na tej trasie, przez co już od września składy będą mogły się poruszać w obie strony, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów w ciągu doby. Plany są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Portu Gdańskiego przepustowość trasy ma być zwiększona nawet sześć razy. Z tego też powodu już teraz realizowanych jest parę istotnych projektów, które mają pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kolejne kilka będzie na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Równie spory zakres wykonywanych projektów jest na terenie Portu w Gdyni. Po pierwsze port ten dostosowuje swoją infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę znacznie cięższych i dłuższych składów niż obecnie, bo aż długich na 740 metrów. Wykonana równocześnie porządna modernizacja sterujących systemów przyczyni się z kolei do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a także znacznie poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym ze znacznie większych projektów, które by mogły znacząco na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych na terenie Gdyni, jest gruntowna przebudowa dwóch linii które przebiegają przez to miasto. W chwili obecnej linie mają tylko po pojedynczym torze, a oprócz tego nie mają zasilania elektrycznego, tak więc oba te obszary są do ruszenia. Aktualnie projekt ten jest w fazie studium wykonania, a po ukończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najbardziej obiecujące rekomendacje i rozwiązania. Planowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.