Kolejny drastyczny spadek cen za przewozy kontenerowe

Następny gwałtowny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Ceny za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w podpisywanych najczęściej umowach spotowych na trasie pomiędzy Szanghajem i kilkoma innymi portami z Dalekiego Wschodu a portami w Europy północnej po raz kolejny osiągnęły zaskakująco niską wartość. Na dzień dzisiejszy prezentują się na poziomie 330 dolarów za kontener, co oznacza obniżkę o 27 procent w nawiązaniu do wcześniejszego okresu. Tak ciężka sytuacja trwa już od paru miesięcy, i o jeżeli klienci są raczej usatysfakcjonowani, to armatorzy zaczynają mieć coraz więcej problemów. Utrzymujące się przez tak długi czas niewysokie ceny mają duży wpływ na rentowność planowych połączeń, stawiając pod naprawdę dużym znakiem zapytania dużą ich część. Tak naprawdę widać już radykalne posunięcia pośród pewnej grupy armatorów, którzy po prostu anulują część połączeń z powodu niedostatecznej opłacalności. Wprawdzie sytuację trochę ratują niewysokie ceny ropy, również znajdujące się na bardzo niskim poziomie, lecz nie stanowi to wystarczającego powodu na to, aby być zadowolonym z takiego stanu rzeczy. Paradoksalnie poziom cen paliwa wpłynął na coraz częściej stosowane ostatnio rozwiązanie, to znaczy statki zaczynają pływać dookoła Afryki zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to zwyczajnie bardziej będzie opłacać. Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

W minionym tygodniu spadek na szlakach między Szanghajem a Północną Europą był największy, lecz inne trasy także zanotowały znaczne spadki. Między Chinami a śródziemnomorskimi portami było to około 24 procent, natomiast do portów w Ameryce Północnej od kilkunastu do dwudziestu. O tym, jaka jest skala obniżek bardzo dobrze będą świadczyć wskaźniki pokazujące średni przekrój cen za kontener. Na przykład SCFI na szlakach do portów w Ameryce Południowej osiągnięta została wysokość 99 dolarów – tak niskiego pułapu nie było jeszcze w historii. Duży spadek został zanotowany przy ogólnym wskaźniku SCFI. W poprzedni piątek wysokość jego przedstawiała się na poziomie 566,9, jednak obecnie zmniejszyła się do wielkości 486,7. A różne prognozy na zbliżające się tygodnie nie napawają optymizmem, bo nie ma większych przesłane do podwyżek cen. Co prawda co pewien czas mogą się pojawiać dynamiczne wzrosty, ale jednak mają one bardzo krótkotrwały charakter.