Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Rozmaite urzędy jakie się zajmują przepisami związanymi z transportem morskim kładą coraz większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już od połowy tego roku powinny wejść w życie regulacje prawne wiążące się z dokładnym weryfikowaniem wagi kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem całkowity obowiązek wykonania tego sprawdzenia spoczywał będzie na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, lecz problemy te zauważano już dużo wcześniej, ale z różnych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wskazują że praktycznie każdy kto nadaje kontener zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego wagi i przekazania informacji o tym przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługiwania kontenerów, jakie nie poddano weryfikacji. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statkuProponuje się aktualnie dwa sposoby weryfikacji, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszym sposobem będzie ważenie wypełnionego kontenera przy użyciu certyfikowanych urządzeń, a drugim jest sprawdzenie wagi wszystkich towarów i dodanie do tego wagi samego kontenera.

Kłopot z deklaracjami wagi znany był od wielu lat, i wielu lat też było to dość niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego statku jednorazowo wchodzi nawet do dwudziestu tysięcy jednostek kontenerowych. Przy takiej liczbie nawet małe różnice w zadeklarowanej masie w porównaniu z rzeczywistą mogą sprawić ogromne problemy na wodzie. Już niejednokrotnie zdarzały się przypadki kiedy kontenery się zapadały, problemy ze stabilnością kontenerowców czy także groźne wypadki pośród członków załogi. W skrajnych przypadkach, przy dużych odchyleniach między rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść nawet do znacznego przechyłu i zatopienia statku, co już kilka razy w przeszłości się już wydarzyło. Z tego też powodu morska branża z dużą radością przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały w ostatnim czasie nie będą się więcej powtarzać.